BỘ HUYỆT

Lợi Tiểu

Lợi Tiểu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 26, 3, 29, 85, 87, 40, 222, 37, 290, 235

    4.8/5 - (12 bình chọn)