BỘ HUYỆT

Yêu Sinh Lý

Tăng cường sinh lý

    Bộ huyệt : 0, 170, 19, 63, 360, 300, 73, 1, 37, 17, 7, 127, 156

    5/5 - (2 bình chọn)