BỘ VỊ

Sau Đầu Gáy

Sau Đầu Gáy Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 26,87,106,156,8,54,55,65,100,127,188,201,267,290

    5/5 - (2 bình chọn)