BỘ VỊ

Họng

Họng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 14,61,275,8,19,26,96,109,312

    5/5 - (2 bình chọn)