BỘ VỊ

Tuyến Giáp

Tuyến Giáp Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (8, 14), 7, 39, 73, 12, 20

    5/5 - (5 bình chọn)