BỘ VỊ

Khuỷu-Nhượng

Khuỷu-Nhượng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (29) 222

    5/5 - (5 bình chọn)