BỘ HUYỆT

Hạ Huyết Áp

ha-huyet-ap-dien-chan

    Bộ huyệt : 54, 55, 26, 61, 3, 8, 14, 15, 16, 85, 87, 51, 41, 12, 29, 222, 180, 100, 39, 188, 277, 173, 143         

    4.8/5 - (40 bình chọn)