BỘ HUYỆT

Hạ Huyết Áp

    Bộ huyệt : 277,222,188,180,173,143,100,87,85,61,55,54,51,39,29,26,16,15,14,12,8,3

    3.8/5 - (5 bình chọn)