BỘ VỊ

Đùi

Đùi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (17) 3, 7, 19, 37, 38, 50, 113

    5/5 - (2 bình chọn)