BỘ HUYỆT

Tiêu Đờm Long Đờm

Tiêu Đờm Long Đờm Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 132, 37, 26, 275, 3, 467, 491, 28, 14, 64, 61, 565, 432.

    4.1/5 - (14 bình chọn)