BỘ VỊ

Dạ Dày – Bao Tử (Vị)

Dạ Dày - Bao Tử (Vị)

    Các huyệt : (19, 50, 120, 121) 5, 7, 37, 43, 45, 54, 55, 61, 64, 74, 113, 127,310

    4.2/5 - (4 bình chọn)