BỘ VỊ

Cổ

Cổ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 8,12,19,26,20,106,107,290

    5/5 - (2 bình chọn)