BỘ VỊ

Mông

Mông Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 210,277,5,91,219,377

    5/5 - (2 bình chọn)