BỘ VỊ

Ngón Tay Giữa

Ngón Tay Giữa Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 338,44,50,195

    5/5 - (2 bình chọn)