BỘ VỊ

Lưỡi

Lưỡi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 79,312,8,26,60,61,109,196

    4.3/5 - (3 bình chọn)