TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: NGHẸN – NGHẸT

huyệt chữa triệu chứng cảm Nghẹn-Nghẹt

    Các huyệt : (14, 275, 61, 19) 26, 39, 85, 87, 184, 312

    5/5 - (2 bình chọn)