BỘ VỊ

Răng

Răng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 188,196,0,3,814,16,22,26,34,38,39,57,60,100,127,180,300

    3.7/5 - (3 bình chọn)