BỘ HUYỆT

Suy Nhược Thần Kinh

Suy Nhược Thần Kinh Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 22, 127, 19, 50, 1, 188, 106, 124, 34, 103, 0

    5/5 - (23 bình chọn)