BỘ HUYỆT

Giảm Chóng Mặt

Chóng Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 63, 8, 19, 106, 65, 60, 50, 26, 15, 127, 0

    5/5 - (8 bình chọn)