BỘ HUYỆT

Chóng Mặt

Chóng Mặt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 127,106,65,63,60,5026,19,15,8,0

    5/5 - (2 bình chọn)