BỘ HUYỆT

Trị Nhức

Trị Nhức Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 39, 45, 43, 300, 17, 301, 302, 560, 0

    3.7/5 - (3 bình chọn)