BỘ HUYỆT

Tê, Mất Cảm Giác

Tê Mất Cảm Giác Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 60,59,58,40,37,8

    5/5 - (2 bình chọn)