BỘ HUYỆT

Tê, Mất Cảm Giác

Tê Mất Cảm Giác Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 60,59,58,40,37,8

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *