BỘ HUYỆT

Tê, Mất Cảm Giác

Tê Mất Cảm Giác Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 37, 60, 58, 59, 8, 40

    5/5 - (2 bình chọn)