BỘ VỊ

Dịch Hoàn

Dịch Hoàn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (7, 113, 287) 35, 65, 73, 156

    5/5 - (6 bình chọn)