BỘ HUYỆT

Tiêu Mỡ

Tiêu Mỡ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 233, 41, 50, 37, 38, 85, 113, 7, 39

    4/5 - (4 bình chọn)