BỘ HUYỆT

Tăng Trí Nhớ

Hay Quên, Kém Trí Nhớ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 22, 127, 63, 28, 45, 106, 103, 60, 50, 1, 124, 34

    4.6/5 - (9 bình chọn)