BỘ HUYỆT

Hay Quên, Kém Trí

Hay Quên, Kém Trí Nhớ Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 127,124,106,103,63,60,50,45,34,28,22,1

    5/5 - (2 bình chọn)