BỘ HUYỆT

Bồi Bổ & Thông Khí Huyết

Bồi Bổ & Thông Khí Huyết Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 22, 43, 62, 37, 7, 73, 58, 127, 156, 50, 51, 189, 477, 65, 15, 26, 59

    4.9/5 - (11 bình chọn)