BỘ HUYỆT

Cầm Máu

Cầm Máu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 16, 61, 0, 50, 37, 6, 17, 7, 287, 124, 34

    4.7/5 - (4 bình chọn)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *