BỘ HUYỆT

Cầm Máu

Cầm Máu Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 287,124,61,50,37,34,17,16,7,6,0

    5/5 - (2 bình chọn)