BỘ VỊ

Ruột Non (Tiểu Trường)

Ruột Non (Tiểu Trường) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (22, 127, 236) 8, 29, 34, 226, 227, 228

    5/5 - (5 bình chọn)