BỘ VỊ

Tuyến Tiền Liệt

Tuyến Tiền Liệt Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (365, 521) 37, 7, 87, 156, và xung quanh 126

    5/5 - (5 bình chọn)