BỘ VỊ

Cột Sống Lưng

Cột Sống Lưng Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (1, 143, 342) 19, 62, 219, 558, 559, 560

    5/5 - (5 bình chọn)