BỘ VỊ

Cổ Tay

Cổ Tay Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 100,0,41,70,130,131,235

    5/5 - (2 bình chọn)