BỘ VỊ

Âm Hộ-Âm Đạo

Âm Hộ-Âm Đạo Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 3, 19, 63, 53

    5/5 - (5 bình chọn)