TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: LẠNH

huyệt chữa triệu chứng cảm Lạnh

    Các huyệt : (127, 73, 6, 7, 300) 50,113

    5/5 - (8 bình chọn)