BỘ VỊ

Ngón Tay Cái

Ngón Tay Cái Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 61,180,3

    5/5 - (2 bình chọn)