BỘ VỊ

Tuyến Ức

Tuyến Ức Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 189

    5/5 - (5 bình chọn)