BỘ VỊ

Tuyến Ức

Tuyến Ức Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 189

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *