BỘ VỊ

Tuyến Thượng Thận

Tuyến Thượng Thận Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 17,38

    5/5 - (5 bình chọn)