BỘ VỊ

Tuyến Thượng Thận

Tuyến Thượng Thận Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 17,38

    4.7/5 - (6 bình chọn)