BỘ VỊ

Khớp Vai

Khớp Vai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 88,278,354,65,73,219,559,564

    5/5 - (4 bình chọn)