BỘ HUYỆT

Làm Mát ( Hạ Nhiệt )

Làm Mát ( Hạ Nhiệt ) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 26, 180, 100, 8, 3, 143, 38, 29, 222, 85, 235, 87, 16, 14, 51, 173, 253

    4.4/5 - (5 bình chọn)