BỘ VỊ

Trên Rốn

Trên Rốn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (53, 63) 7, 17, 19, 37, 39, 50, 58, 61, 113

    5/5 - (5 bình chọn)