BỘ VỊ

Lá Mía (Tụy-Pancreas)

Lá Mía (Tụy-Pancreas) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (38, 63) 7, 17, 103

    5/5 - (10 bình chọn)