BỘ VỊ

Dưới Rốn

Dưới Rốn Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (22, 127, 236) 87, 156, 227, 235, 347

    5/5 - (5 bình chọn)