BỘ VỊ

Phổi (Phế)

    Các huyệt : (26, 28, 275) 3, 13, 61, 109, 125, 128, 132, 269, 276, 279, 310,491

    5/5 - (10 bình chọn)