BỘ VỊ

Mật (Đởm)

Mật (Đởm) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (41, 184) 54, 55, 124, 139

    4.6/5 - (11 bình chọn)