BỘ HUYỆT

Tiêu Hơi Thông Khí

Tiêu Hơi Thông Khí Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 235,189,184,143,104,50,38,28,26,19,3

    5/5 - (6 bình chọn)