BỘ HUYỆT

Tiêu Hơi Thông Khí

Tiêu Hơi Thông Khí Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 104, 3, 38, 19, 26, 28, 235, 143, 184, 50, 189

    4.1/5 - (9 bình chọn)