BỘ VỊ

Mũi

Mũi Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : 19,39,61,126,138,377,379,1,3,7,26,50,103,106,184,240,467

    4.7/5 - (3 bình chọn)