BỘ VỊ

Cẳng Chân

Cẳng Chân Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (156) 6, 50, 85, 96, 300

    5/5 - (5 bình chọn)