BỘ VỊ

Quanh Rốn (Bụng)

Quanh Rốn (Bụng) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (222) 0, 29, 53, 63, 113, 127

    5/5 - (5 bình chọn)