BỘ VỊ

Gan (Can)

Gan (Can) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (50, 58) 47, 70, 103, 189, 197, 233, 303, 356, 421, 423

    4.9/5 - (11 bình chọn)