BỘ VỊ

Đỉnh Đầu

    Các huyệt : 365,189,126,106,103,87,51,50,37

    5/5 - (2 bình chọn)