TRIỆU CHỨNG CẢM GIÁC

Huyệt theo triệu chứng, cảm giác: TỨC TỐI

huyệt chữa triệu chứng cảm Tức Tối

    Các huyệt : (50, 41, 28, 38, 60, 189) 0, 3, 120, 132, 269, 421

    5/5 - (2 bình chọn)