BỘ VỊ

Giữa 2 Bả Vai

Giữa 2 Bả Vai Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Các huyệt : (310) 332, 360, 421, 470, 491, 561, 565

    5/5 - (5 bình chọn)