BỘ HUYỆT

Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi )

Phác Đồ Tứ Đại Huyệt ( Ngứa, Nổi Mề Đay, Di Ứng Mệt Mỏi ) Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

    Bộ huyệt : 26, 19, 127, 0

    5/5 - (2 bình chọn)